OldalakLITÁNIA A SZENT ANGYALOKHOZ

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Atyaisten, angyalok teremtője, Könyörülj rajtunk!
Fiúisten, angyalok ura, Könyörülj rajtunk!
Szentlélek Úristen, angyalok élete, Könyörülj rajtunk!
Szentháromság egy Isten, angyalok gyönyörűsége, Könyörülj rajtunk!
Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Angyalok Királynője, Könyörögj érettünk!
Szent Szeráfok, a szeretet angyalai, Könyörögjetek érettünk!
Szent Kerubok, az Ige angyalai, Könyörögjetek érettünk!
Szent Trónok, az élet angyalai, Könyörögjetek érettünk!
Imádás szent angyalai, Könyörögjetek érettünk!
Szent Uraságok, Könyörögjetek érettünk!
Szent Hatalmasságok, Könyörögjetek érettünk!
Szent Erősségek, Könyörögjetek érettünk!
Az Isten trónja előtt szolgáló angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Szent Fejedelemségek, Könyörögjetek érettünk!
Szent Arkangyalok, Könyörögjetek érettünk!
Szent Őrangyalok, Könyörögjetek érettünk!
A világ kormányzását ellátó szent angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Szent Mihály főangyal, Könyörögj érettünk!
Te, Lucifer legyőzője, Könyörögj érettünk!
Te, a hit és alázat angyala, Könyörögj érettünk!
Te, a szent kenetek őrzője, Könyörögj érettünk!
Te, a haldoklók védőangyala, Könyörögj érettünk!
Te, az igaz hívők védőbástyája, Könyörögj érettünk!
Te, a mennyei seregek vezére, Könyörögj érettünk!
Szent Gábriel főangyal, Könyörögj érettünk!
Te, a megtestesülés angyala, Könyörögj érettünk!
Te, Isten hűséges követe, Könyörögj érettünk!
Te, a remény és béke angyala, Könyörögj érettünk!
Te, Isten szolgáinak és szolgálóinak patrónusa ,Könyörögj érettünk!
Te, a szent keresztség őrzője, Könyörögj érettünk!
Te, a papok közbenjárója, Könyörögj érettünk!
Szent Rafael főangyal, Könyörögj érettünk!
Te, az isteni szeretet angyala, Könyörögj érettünk!
Te, a gonosz ellenség legyőzője, Könyörögj érettünk!
Te, a nagy segítő szükség idején, Könyörögj érettünk!
Te, a fájdalom és gyógyulás angyala, Könyörögj érettünk!
Te, az orvosok és utazók védőangyala, Könyörögj érettünk!
Mindnyájan, ti nagy és szent főangyalok, Könyörögjetek érettünk!
A hozzánk, emberekhez rendelt szolgálat angyalai, Könyörögjetek érettünk!
Mindnyájan szent Őrangyalok, Könyörögjetek érettünk!
Ti, segítőink minden szükségben, Könyörögjetek érettünk!
Ti, fények a mi sötétségünkben, Könyörögjetek érettünk!
Ti, támaszaink minden veszélyben, Könyörögjetek érettünk!
Ti, figyelmeztetőink lelkiismeretünkben, Könyörögjetek érettünk!
Ti, közbenjáróink Isten trónja előtt, Könyörögjetek érettünk!
Ti, a gonosz ellenséggel szemben elhárító pajzsaink, Könyörögjetek érettünk!
Ti, állandó kísérőink, Könyörögjetek érettünk!
Ti, biztos vezetőink, Könyörögjetek érettünk!
Ti, hűséges barátaink, Könyörögjetek érettünk!
Ti, okos tanácsadóink, Könyörögjetek érettünk!
Ti, példaképeink az engedelmességben, Könyörögjetek érettünk!
Ti, vigasztalóink a magányban, Könyörögjetek érettünk!
Ti, az alázatosság és a tiszta szív tükrei, Könyörögjetek érettünk!
Családjaink angyalai, Könyörögjetek érettünk!
Papjaink és lelkipásztoraink angyalai, Könyörögjetek érettünk!
Gyermekeink angyalai, Könyörögjetek érettünk!
Otthonunk és hazánk angyalai, Könyörögjetek érettünk!
A Szentegyház angyalai, Könyörögjetek érettünk!
Mindnyájan szent Őrangyalok, Könyörögjetek érettünk!
Álljatok mellettünk az életben!
Álljatok mellettünk halálunkkor!
A mennyben meg fogjuk köszönni nektek.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Angyalainak parancsolt felőled! 
Hogy oltalmazzanak minden utadon!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten! Add nekünk mennyei seregeid segítségét, hogy megóvjanak a gonosz ellenség rettenetes támadásaitól, és a mi Urunk, Jézus Krisztus drága Vére által minden szükségtől megszabadulva, a Boldogságos, Szeplőtelen Szűz Mária közbenjárására újra békességben szolgálhassunk Neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik Isten, mindörökkön örökké. Amen.

Forrás ~ Internet


LITÁNIA A SZENT ANGYALOKHOZ

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja, Könyörögj érettünk!
Szent Mihály főangyal, Könyörögj érettünk!
Szent Gábor főangyal, Könyörögj érettünk!
Szent Rafael főangyal, Könyörögj érettünk!
Szent Kerubok, Könyörögjetek érettünk!
Szent Szeráfok, Könyörögjetek érettünk!
Szent Trónusok, Könyörögjetek érettünk!
Szent Uralkodók, Könyörögjetek érettünk!
Szent Fejedelemségek, Könyörögjetek érettünk!
Szent Hatalmasságok, Könyörögjetek érettünk!
Szent Erősségek, Könyörögjetek érettünk!

Dicsőséges angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Megjegyeztetett angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Fényes angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Dicséretes angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Áldott angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Szerelmes angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Malaszttal teljes angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Tiszteletes angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Szerencsés angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Tiszta angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Szeplő nélkül való angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Híven szolgáló angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Kegyes angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Szerető angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Bővelkedő angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Irgalmas angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Együtt vigadó angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Kegyes szívű angyalok, Könyörögjetek érettünk!
Angyalok kilenc karai, Könyörögjetek érettünk!
Ó, dicsőséges Lelkek! Könyörögjetek érettünk!

Minden gonosztól, Őrizzetek meg minket szent Angyalok!
Minden bűntől, Őrizzetek meg minket szent Angyalok!
Minden kísértéstől, Őrizzetek meg minket szent Angyalok!
Gonosz gondolatoktól, Őrizzetek meg minket szent Angyalok!
Tisztátalan kívánságoktól, Őrizzetek meg minket szent Angyalok!
Haragtól és bosszúállástól, Őrizzetek meg minket szent Angyalok!
Minden veszedelemtől, Őrizzetek meg minket szent Angyalok!
Minden kétségbeeséstől, Őrizzetek meg minket szent Angyalok!
Az ördög cseleitől, Őrizzetek meg minket szent Angyalok!
Hirtelen haláltól és az örök kárhozattól, Őrizzetek meg minket szent Angyalok!

Mi bűnösök, Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon szeretetért, mellyel Isten titeket teremtett, 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon szeretetért, mellyel Isten nektek boldogságot adott, 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon örömért, mellyel Isten látásában részesültök, 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon szolgálatotokért, melyet a jókkal cselekedtek, 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon szeretetért, mellyel Istent szolgáljátok, 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon segítségetekért, melyet a méltatlan bűnösöknek adtok, 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon részvétetekért, mellyel a szomorúakat vigasztaljátok, 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon részvétetekért, mellyel minden szenvedőhöz vagytok, 
Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzatok érettünk Istennek szent Angyalai!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Istenünk, te csodálatos bölcsességeddel elrendezted az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked,itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Forrás ~ Internet

HIMNUSZ A SZENT ARKANGYALOKHOZ

Szent Mihályt küldd el, könyörögve
kérünk, békeangyalként a körünkbe, Krisztus;
látogasson meg, s valahányszor eljön,
    hozza kegyelmed!

Gábor is jöjjön, az erős, hatalmas;
űzze el tőlünk a gonosz kísértőt,
templomunkat bő javaiddal áldja
    látogatása!

Rafaelt is küldd, a nagy égi orvost,
mennyek angyalát, hogy a sok betegnek
gyógyulást hozzon, utas életünkben
    jóra vezessen!

Krisztus, angyalnép örökös Királya,
add, hogy énekünk az övékkel együtt
áldja mindig azt, aki egy, de három,
    és egyedül szent! Amen.

HIMNUSZ A SZENT ARKANGYALOKHOZ

Szálljon dicsérő énekünk
felétek, szent főangyalok,
kiket nagy tisztesség övez,
hol állnak égi csarnokok!

Mihály, mennybéli nagy hadak
vezére, győztes harcosa,
villámló jobbod védje meg
az Istenhez hű lelkeket!

Gábor, ki égi titkokat
társz fel mint legfelsőbb követ,
segíts, ne hagyjuk el soha
a megszentelt ösvényeket!

Ó, Rafael, te légy velünk,
kik új hazába készülünk,
tarts távol tőlünk testi bajt,
és hozd, mi lelki üdvöt ad!

És mind, ti, fényes angyalok,
fehér, hótiszta szép sereg,
segítsetek, hogy egykoron
majd mennyet érjünk köztetek!

Legfőbb Atyánkat s egy Fiát
imádjuk és Szentlelküket,
kiknek ti egy dicséretet
együtt örökké zengetek! Amen.

HIMNUSZ A SZENT ARKANGYALOKHOZ

Neked Krisztus, Atya fénye,
lelkünk lángja élete,
angyalokkal egyesülve
szívvel-szóval dalolunk,
egymást váltó zsoltárokban
zengjük szívünk dallamát.

Tisztelettel ünnepeljük
főangyalok csapatát,
de főképp az égi hadnak
vezérét és bajnokát,
ki a Sátánt letiporta,
a győzelmes Szent Mihályt.

Védjen ő; s te űzzél messze,
nagy Királyunk, Krisztusunk,
minden álnok ellenséget,
s testünk-lelkünk tiszta lesz:
így a mennyek örömébe
kegyelmeddel elvezess.

Dicsőséget az Atyának
zengjen hangos víg dalunk,
dicsőséget szent Fiának,
s Lelküknek, ki Vigaszunk,
téged illet minden áldás.
Szentháromság, egy Urunk! Amen.

Forrás ~ Internet


FOHÁSZ A SZENT ANGYALOKHOZ

Szent Mihály főangyal, a te oltalmad alá helyezem magamat halálom órájára. 
Tartsd vissza a pokoli ellenséget, hogy meg ne kísérthessen és lelkemben kárt ne tehessen.

Szent Gábor főangyal, eszközölj ki számomra Istentől élő hitet, soha meg nem ingó reményt, égő szeretetet és forró áhítatot a legméltóságosabb Oltáriszentség iránt.

Szent Rafael főangyal, légy vezetőm, hogy az erény
 és a tökéletesség útjáról soha le ne térjek!

Szent Őrzőangyalom, ajánlj engem Isten irgalmába, hogy szent sugallataival vezéreljen s egyúttal erőt is adjon azok hűséges teljesítésére!

Ó szeretettől égő Szeráfok, kérjetek számomra 
forró szeretetet Isten iránt!

Ó bölcs Kerubok, járjatok közbe érdekemben, hogy Istenemet 
mindig jobban és jobban megismerjem!

Ó kiváló Trónusok, szerezzétek meg számomra
 a szív benső nyugalmát!

Ó boldog Uraságok, kérjetek istentől lelki erőt, hogy gonosz hajlamaim 
fölött  mindenkor győzedelmeskedhessem!

Ó legyőzhetetlen Hatalmasságok, kérjetek számomra 
erőt a pokol hatalma ellen!

Ó csodatevő Erősségek, eszközöljétek ki számomra
 az erények és tökéletesség teljességét!

Ó tiszteletreméltó Fejedelemségek, legyetek segítségemre,  
hogy mindenkor engedelmes és igazságos legye!

Ó szent Arkangyalok, pártfogoljatok Istennél, hogy akaratom 
minden körülmények között egyezzék az Ő szent akaratával!

Ó szent Őrzőangyalok, őrizzetek meg minden kicsinyhitűségtől, hogy mély alázatosságra törekedjem és bizalmamat Isten irgalmasságában soha el ne veszítsem! Amen.

Forrás ~ Internet


SZENT ANGYALOK ÜNNEPE ~ SZEPTEMBER 29.

'Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyal'

'Az Anyaszentegyház ma ünnepet ül annak a három főangyalnak tiszteletére, akiket a Szentírásból név szerint ismerünk Szent Mihály a lázadó angyalok elleni harc vezére volt az égben, és az ószövetségi választott nép védőangyala lett. Mi az Egyháznak, Isten újszövetségi népének védelmezőjeként tiszteljük. Szent Gábor, aki Szűz Máriának hírül vitte a Fiúisten megtestesülésének örömhírét, a hírközlés védőszentje. Szent Rafaelt az ifjú Tóbiás úti kísérőjeként említi a Biblia. Az utasok, a zarándokok és a földi zarándokútját járó Egyház védelmére hívjuk segítségül.'

'Azokat az angyalokat nevezzük főangyaloknak, akik fontos üzenetet hoznak Istentől. A főangyalokat külön névvel is megjelöljük. Egyikük neve Mihály, ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké Rafael, Isten orvossága. Az angyalok Isten üzenetét hozzák. Szeretnénk ezt az üzenetet mi is továbbadni, angyalaivá válni embertársainknak.'

 'Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

 IMÁDSÁG SZENT GELLÉRTHEZ

Mennyei Atyánk, szentjeink közül
Szent Gellérthez fordulunk,
köszönetet mondunk érte,
és az ő áldozatáért,kérjük közbenjárását
a mai fiatalok neveléséhez.

Gellért püspök, egykori rendtársam,
hívlak, figyelj imádságomra.
Szent Márton monostorában,

Pannonhalmán, azon a helyen szólítalak,
ahol te is gyakran megfordultál és imádkoztál.

Köszönöm, hogy Krisztusba vetett hittel,
hívó szavának engedelmeskedve hazánkba jöttél.
Köszönöm, hogy Krisztus fönséges
ismeretét adtad népünknek.
Isten elfogadta életed áldozatát,
amikor kerékhez kötözve löktek a mélybe.

Hisz még ma is itt vagyunk, Krisztust hirdetjük,
evangéliuma szerint alakíthatjuk életünk,
és rád is emlékezhetünk.
Vértanúságod példa, vonz.
Bárcsak ne lennénk oly erőtlenek a követésedre!

Felelősek vagyunk: vajon áll-e még itt
újabb ezredév fordultán egy új,
magyar és Krisztust hívó nemzedék?

Kérj magyarjaid számára állhatatosságot és hűséget,
hogy szívünkben őrizni tudjuk azt,
ami még mindig korai ennek a világnak:
Krisztus örömhírét. Amen.

A pannonhalmi főapát imája

Forrás ~ Internet

HIMNUSZ SZENT GELLÉRT PÜSPÖK ÜNNEPÉN

Prófétai tehetséggel
a jövendőt hirdeti:
Ha a király békességgel
népe gondját viseli,
nem kell bajjal, sok veszéllyel,
lázadással küzdeni.

S hogy a nagy nap jő ragyogva,
szentmisét megy mondani.
Haláluknak lesz a napja,
reménységgel hirdeti:
krisztusi hit diadalma
általuk fog fényleni.

Szól: 'Ma minket égi Bárány
asztalának étke vár.'
Vad tömeg ront rá gorombán,
hősi lelke bátran áll,
míg csak éltét durva sziklán
ki nem oltja a halál.

Legyen áldás és imádat
Háromság-egy Istennek,
az Atyának és Fiúnak
s velük a Szentléleknek,
ki a küzdőknek erőt ad,
hogy győzelmet nyerjenek. Amen.

HIMNUSZ SZENT GELLÉRT PÜSPÖKHÖZ

Szép Velence, ősi város,
zengj az Úrnak éneket.
Erényekben kiváltságos,
Gondviselés van veled,
mert Gellértet a jóságos
Isten adta teneked.

S ő, az Isten választottja,
néki adja önmagát.
Lelke üdve lesz a gondja,
vállalván a Regulát,
földi pálya nem marasztja,
Krisztus útján megy tovább.

Őt e honban tiszteletben
részesítik, mint atyát.
Hitet plántál, és a mennyben
sokszorozza jók hadát,
templomot rak, s mindenekben
csodálják alázatát.

Legyen áldás és imádat
Háromság-egy Istennek,
az Atyának és Fiúnak
s velük a Szentléleknek,
ki a küzdőknek erőt ad,
hogy győzelmet nyerjenek. Amen.

HIMNUSZ SZENT GELLÉRT PÜSPÖK ÜNNEPÉN

Itt van a nagy nap, közös ünnep napja,
emléke fénylik dicső szentjeinknek,
s köztük Gellértnek ragyog dicsőségben
élete, műve.

Minden csábítást megvetve győz hősen,
Krisztus szűk útját boldog szívvel járja,
Isten parancsát megtartja tettében,
s tartja szavában.

Oktat, hogy mindig Krisztus útját járjuk,
s hogy örök törvény Isten szent igéje,
ránk törő vészek, viharok közt bizton
áll az ígéret.

Halálon győztes Krisztusunk, könyörgünk:
irgalmas szemmel tekints bajainkra,
vértanú-érdem tegye jóvá vétkünk,
s oldd haragod már.

Érdemben gazdag Szent Gellért, most kérünk:
esdő imáddal emlékezz meg rólunk,
boldog hazádban, mennyei udvarban
légy te segítőnk.

Zengjen dicséret az örök Atyának,
s Egyszülöttjének szóljon illő ének,
és a Léleknek, aki velük trónol,
tisztelet, áldás. Amen.

FELMUTAT AZ ÉGRE

Felmutat égbe szent Gellért keresztje,
Ahhoz, ki hozzánk küldte, ki az Eszme.
Apostolod volt, boldog magyar nemzet.
Áldjuk a Szentet!

Ős eleinket a krisztusi hitre
Végtelen keggyel kegyes Isten vitte.
Gellérttől nyertük, hogy jó lett a kezdet:
Áldjuk a Szentet!

Életét még zöld keresztünkre tűzte,
Lett vértanúknak s főpapoknak tükre.
Fehér virághoz piros rózsát szerzett:
Áldjuk a Szentet!

SZENT GELLÉRT PÜSPÖK NÉPÜNK TÉRÍTŐJE

Szent Gellért püspök, népünk térítője,
hitnek, tudásnak igaz magvetője,
egyház kertjében bő gyümölcsöt termett:
áldjuk a szentet!
 
Távoli földről jött hazánk földjére,
Adria gyöngye, Maros-táj reménye,
nagy Duna mentén fölmutat keresztet:
áldjuk a szentet!
 
Szent Imre herceg tudós nevelője,
sok nemzedéknek apostoli őre,
vértanú-hittel nyerte el a mennyet:
áldjuk a szentet!
 
Szentháromságnak zengjen most dicséret,
századok ajkán, Gellért püspök, érted,
szent szeretetben gyúrjon föl a lelkünk,
úgy énekeljünk! Amen.

DICSŐSÉGES SZENT GELLÉRT

Dicsőséges Szent Gellért, Istennek mártírja,
győzedelmes bajnokunk, Jézus hitvallója,
kinek minden munkája a hit mutatója,
istenes szent élete mindnyájunk példája.
 
Jézus nevét Szent Gellért halálig hirdette,
vérével is szent hitét megerősítette,
sőt életét érette végül le is tette,
melyért Isten őtet már megdicsőítette.
 
Dicsőséges szent mártír, esedezzél értünk,
hogy mi is a szent hitben élhessük le éltünk,
jutalmunkat Istenünk adja meg elérnünk,
mit kegyelmes jóságból készített minékünk.

IMÁDSÁG SZENT GELLÉRTHEZ

Mennyei Atyánk, szentjeink közül Szent Gellérthez fordulunk,
köszönetet mondunk érte, és az ő áldozatáért,
kérjük közbenjárását a mai fiatalok neveléséhez.
Gellért püspök, egykori rendtársam, hívlak, figyelj imádságomra.
Szent Márton monostorában, Pannonhalmán, azon a helyen szólítalak,
ahol te is gyakran megfordultál és imádkoztál.


Köszönöm, hogy Krisztusba vetett hittel, 

hívó szavának engedelmeskedve hazánkba jöttél.
Köszönöm, hogy Krisztus fönséges ismeretét adtad népünknek.
Isten elfogadta életed áldozatát, amikor kerékhez kötözve löktek a mélybe.
Hisz még ma is itt vagyunk, Krisztust hirdetjük, 

evangéliuma szerint alakíthatjuk életünk, és rád is emlékezhetünk.

Vértanúságod példa, vonz.
Bárcsak ne lennénk oly erőtlenek a követésedre!
Felelősek vagyunk: vajon áll-e még itt újabb ezredévfordultán egy új,
magyar és Krisztust hívó nemzedék?
Kérj magyarjaid számára állhatatosságot és hűséget,
hogy szívünkben őrizni tudjuk azt, ami még mindig korai ennek a világnak:
Krisztus örömhírét. Amen.


EGY EZREDÉV

Egy ezredév sejtelmes távolából
Gellért csanádi püspök lép elénk,
kit magyar honba szép Itáliából
egy látomás indított el közénk.
 
A tenger kincsű szép Velence földjén
egy ifjú olyan kincsről álmodott,
amelyen már nem úr a földi törvény,
a pusztulás, mely rá pányvát dobott.
 
Mint gyermek-ifjút, borzalmas betegség
a sír szélére vitte már szegényt,
midőn meglátta Jézus Úr keresztjét,
mint bércről mélybe hulló égi fényt.
 
Hegyoldalon, egy nagy folyó felé hullt,
majd szétáradt a víz és föld felett,
ameddig áradt, bűnök átka némult,
s a vérmezőkből áldás földje lett.
 
  'E bércről mélybe hulló fény-keresztet
pogányok közt mint sorsot vállalod?
Hiszed, hogy véredet majd érdemes lesz
vad hordák üdvéért kiontanod?'
 
  'Hiszem, Uram, ezt vallja testem-lelkem;
hiszem, hogy nincs oly barbár horda nép,
amelyre hogyha ráragyog kereszted,
üdvösséget ne sugározna szét.'
 
Így szólt, és nyomban meggyógyult a gyermek,
szerzetbe lépett, bencések közé,
tudós és szent barátként ment Keletnek,
majd Északnak, vad Hunnia felé.
 
  István bartája, Imre nevelője,
csanádi püspök, magyar vértanú...
Ez volt a múlt, a zálog szent jövőnkre,
és erre már egy ezredév tanú.
 
Szent Gellért hitt, s keresztje áll a bércen,
bár őt az ármány mélybe dobta le,
de fenn van már, és esdekel az égben,
hogy el ne múljék nemzetünk hite.
 
Szűzmáriás népünk szent Pártfogója,
Gellért, kereszted fényét hintsd ma ránk,
hited hitünket lángfűzérbe fonja:
viruljon s éljen egyházunk s hazánk!

Kerekes Károly: Szent Gellért látomása

Forrás ~ Internet